wal qunnamtii saalaa oromo. kana bira ce’uudhanis barsiisa sadantokkoo (trinity), yesus kiristoos fannifamuu isaa, ilma waaqaa ta’uu isaa ni gana. musliimonni maqaa “ilma waaqaa” jedhu kana allaah ilma argachuudhaf qunnamtii saalaa raawwachuu isaat agarsiisa jechuudhan ni ceephu. kiristiyaanonni hubannoo dogoggoraa kana yemmuu dhagahan ni gaddu. amanuel yadata facebook #wacaa fi ... OROMO Odeeffannoo STD Dhiitoo xixiqqoo bishaan baattu (herpes simplex HSV 1 and 2 vaayirasa jedhamuun dhufa) Asxaa fi mul'ata Mul'ata dhiitoo dhagna dubartii: z Guyyaa quunnamtiirraa eegalee guyyaa 2-30 itti mul'ata z Dhiitoo xixiqqoo bishaaniin guutama naannoo qaamaa saalaatti ykn afaan keessatti dhalatu z Dhiitotni kun gara madaa banaatti ...

From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Jump to navigation Jump to search OROMO Odeeffannoo STD Dhiitoo xixiqqoo bishaan baattu (herpes simplex HSV 1 and 2 vaayirasa jedhamuun dhufa) Asxaa fi mul'ata Mul'ata dhiitoo dhagna dubartii: z Guyyaa quunnamtiirraa eegalee guyyaa 2-30 itti mul'ata z Dhiitoo xixiqqoo bishaaniin guutama naannoo qaamaa saalaatti ykn afaan keessatti dhalatu z Dhiitotni kun gara madaa banaatti ...